Tisdagen den 5:e juli 2022
Förändringar i e-posttjänsten 2009-09-07

I vår strävan att erbjuda bättre säkerhet och stabilitet i våra e-posttjänster kommer vi att göra två förändringar
den 7:e september som kräver att du gör några små förändringar i din mailklient. Om du endast använder vår webmail
eller har vidarebefordrat din e-post till någon extern e-postleverantör (exempelvis Gmail eller Hotmail) påverkas du inte av detta och behöver inte göra någonting.

Ändring 1) Samtliga användarnamn till e-postkonton ändras från att enbart vara det som anges framför @ i mailadressen till att vara hela e-postadressen. Har du exempelvis mailadressen ”kalle@domain.se” är ditt nya användarnamn ”kalle@domain.se” och inte enbart ”kalle” som tidigare.

Ändring 2) Om du använder vår utgående SMTP-server (mail.din-egen-domain.se) för att skicka e-post måste du även aktivera inställningen ”SMTP autentisering” i ditt mailprogram. Ange att samma användarnamn och lösenord som för den
inkommande mailen ska användas. Om du använder din internetleverantörs utgående mailserver påverkas du inte och behöver inte göra någon ändring här.

Under en kort övergångsperiod kommer båda varianterna fungera men byt redanidag till det nya formatet så påverkas du inte när omställningen görs inom kort.

Steg-för-steg-instruktioner för Outlook 2007
Starta Outlook och klicka på "Verktyg" och sedan "Kontoinställningar". Under fliken E-Post dubbelklickar du sedan på det mailkonto som du vill ändra på. Ändra sedan "Användarnamn" till att vara hela e-postadressen om det inte redan är det. Om du i fältet "Server för utgående e-post (SMTP)" sedan tidigare har angett din internetleverantörs mailserver (exempelvis smtprelay1.telia.com eller smtp.bredband.net) är du klar och kan klicka på "Nästa" och "Slutför" för att spara ändringarna. Om du i fältet "Server för utgående e-post (SMTP)" däremot använder den utgående mailserver som du har fått genom oss (mail.din-egen.doman.se) måste du klicka på knappen "Fler inställningar" och sedan fliken "Utgående server". Klicka i rutan "Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering" samt "Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post". Klicka på "OK" och sedan "Nästa" och "Slutför". Du är nu klar och kan skicka och ta emot mail som vanligt.

Steg-för-steg-instruktioner för Outlook 2003 / XP
Starta Outlook och klicka på "Verktyg" och sedan "E-Postkonton". Markera "Visa eller ändra befintliga e-postkonton" och klicka på "Nästa". Dubbelklicka på det mailkonto som du vill ändra på. Ändra sedan "Användarnamn" till att vara hela e-postadressen om det inte redan är det. Om du i fältet "Server för utgående e-post (SMTP)" sedan tidigare har angett din internetleverantörs mailserver (exempelvis smtprelay1.telia.com eller smtp.bredband.net) är du klar och kan klicka på "Nästa" och "Slutför" för att spara ändringarna. Om du i fältet "Server för utgående e-post (SMTP)" däremot använder den utgående mailserver som du har fått genom oss (mail.din-egen.doman.se) måste du klicka på knappen "Fler inställningar..." och sedan fliken "Utgående server". Klicka i rutan "Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering" samt "Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post". Klicka på "OK" och sedan "Nästa" och "Slutför". Du är nu klar och kan skicka och ta emot mail som vanligt.

Steg-för-steg-instruktioner för Outlook Express
Starta Outlook och klicka på "Verktyg" och sedan "Konton". Under fliken E-Post dubbelklickar du sedan på det mailkonto som du vill ändra på. Klicka på fliken "Servrar" och ändra sedan "Kontonamn" till att vara hela e-postadressen om det inte redan är det. Om du i fältet "Utgående e-post (SMTP)" sedan tidigare har angett din internetleverantörs mailserver (exempelvis smtprelay1.telia.com eller smtp.bredband.net) är du klar och kan klicka på "OK" och "Stäng" för att spara ändringarna. Om du i fältet "Utgående e-post (SMTP)" däremot använder den utgående mailserver som du har fått genom oss (mail.din-egen.doman.se) måste du klicka i rutan "Servern kräver autentisering". Klicka på "OK" och sedan "Stäng". Du är nu klar och kan skicka och ta emot mail som vanligt.

Steg-för-steg-instruktioner för Windows Mail
Starta Windows Mail och klicka på "Verktyg" och sedan "Konton...". Under rubriken E-Post dubbelklickar du sedan på det mailkonto som du vill ändra på. Gå till fliken "Servrar" och ändra sedan "E-postanvändarnamn" till att vara hela e-postadressen om det inte redan är det. Om du i fältet "Utgående e-post (SMTP)" sedan tidigare har angett din internetleverantörs mailserver (exempelvis smtprelay1.telia.com eller smtp.bredband.net) är du klar och kan klicka på "OK" och "Stäng" för att spara ändringarna. Om du i fältet "Utgående e-post (SMTP)" däremot använder den utgående mailserver som du har fått genom oss (mail.din-egen.doman.se) klickar du även i rutan "Servern kräver autentisering". Klicka på "OK" och sedan "Stäng". Du är nu klar och kan skicka och ta emot mail som vanligt.