Tisdagen den 26:e september 2023
OnLine Support

Här finner Du nästan allt Du behöver för att komma igång med att ladda upp hemsidan, lägga in script men också hur Du löser problem och varför de uppstår. Välj den kategori till vänster som bäst stämmer överens med Din fundering. Under varje kategori finner Du frågor vilka Du klickar på för att komma till svaret/guiden.
Kategorier
 
Allmänt
FTP
KontrollPanelen
E-post
Telnet/Shell (via SHH, Secue Shell)
FrontPage
Server Side Includes (SSI)
CGI
Active Server Pages (ASP)
MS Access-databaser / DSN-kopplingar
PHP
MySQL Databaser
- Vad är en MySQL databas och hur ser den ut?
- Hur skapar jag en MySQL databas?
- Hur tar jag bort en MySQL databas?
- Hur administrera jag min MySQL databas?
- Hur kopplar jag en MySQL-databas till en PHP-sida?
- Varför får jag ett felmeddelande om "localhost" eller "127.0.0.1"  när jag försöker kontakta min databas?
- Var kan jag hitta guider och information kring MySQL?
- Vilken typ av support kan jag få kring MySQL?
WAP
Subdomäner
SSL
Statistik & Loggar
RealAudio & RealVideo
Domännamn
Övrigt
Vad är en MySQL databas och hur ser den ut?En MySQL databas är just vad det heter, en databas för lagring av data. Till skillnad från andra lösningar i ex. CGI där data lagras i en text-fil, arbetar MySQL avsevärt snabbare och säkrare. En mySQL-databas skiljer sig inte nämnvärt från andra databastyper, exempelvis Access. För att göra det enkelt att förstå kan man visa det så här.
___________________________________________

| ID | NAMN | LÖSEN | « Tabellens kolumnfält
___________________________________________

| 1 | Pelle | 24 | « ID 1
___________________________________________

| 2 | Martin | 13 | « ID 2

___________________________________________

| 3 | Peter | 21 | « ID 3

___________________________________________

ID, NAMN och LÖSEN är s.k. tabellkolumner och varje rad innehåller olika uppgifter. Man måste ha en kolumn (oftast ID) som ökar med 1 varje gång det tillkommer några uppgifter, på så sätt är det aldrig två rader som blir identiska. Med detta system är det enkelt att plocka ut och lägga till uppgifter från databasen med SQL-kommandon. Som som tidigare använt ex. MS Access-databaser känner säkert redan igen Dig. Det finns mycket information på http://www.mysql.com och http://www.php.net för den som vill lära sig mera, för det finns en hel del.